Yritys

EKT Infra Oy

EKT infra Oy on luotettava maanrakennusalan ammattilainen.

Yrityksen esittely

EKT infra Oy on vuonna 2009 perustettu maanrakennusalan yritys. Yrityksen toimialana on infra-, kivi- ja viherurakointi. Yrityksen päätoimialueet ovat pääkaupunkiseutu sekä Lahden ja Tampereen seutu. Projektit hoidetaan omalla kalustolla ja tarvittaessa omia resursseja täydennetään laajan yhteistyöverkostomme avulla.

 

Tavoitteemme on olla luotettava yhteistyökumppani, josta osoituksena olemme saavuttaneet useita pitkiä asiakassuhteita. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset löytyvät tilaajavastuu.fi osoitteesta sekä RALA-pätevyystodistuksesta.

Talous

Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet kasvusuuntaisesti tavoitteiden mukaisesti. Alla olevassa pylväsdiagrammissa esitetään kolmen edellisen tilikauden liikevaihto ja tulos sekä ennuste käynnissä olevan tilikauden avainluvuista.

Henkilöstö

Yrityksen henkilöstö koostuu alan ammattilaisista. Henkilöstön lukumäärä on noin 70 työntekijää. Yrityksen henkilöstö koostuu koneen- ja autonkuljettajista, putkiasentajista, rakennusammattimiehistä, kiviasentajista, toimistohenkilöistä ja työmaan työnjohdosta. EKT infran omaa väkeä täydentävät vakiintuneet aliurakoitsijat ja yhteistyökumppanit.

 

Työntekijöiltä löytyy tarvittavat pätevyyskortit kuten työturvallisuus-, tieturva-, tulityö-, PKS-katutyö- ja vesityökortit. Osalta työntekijöistä löytyy myös sähkö-, pusku- ja kaasuputken hitsauspätevyyksiä sekä EK-järjestelmä kortit.

Kalusto

Yrityksen kalusto koostuu monipuolisesta kone- ja laitekannasta:

 • Tela-alustaiset kaivinkoneet 0,5 – 30 tonnin painoluokissa
 • Pyöräalustaiset kaivinkoneet 10 – 19 tonnin painoluokissa
 • Kuorma-autot 3-,4- ja 5-akselisia, kasettiyhdistelmiä sekä Hi-ob-autoja
 • Pyöräkuormaajia ja liukuohjattuja kuormaajia
 • Paketti- ja huoltoautoja
 • Asfaltinmaalauskalusto
 • Pienkalustoa esim. maantiivistimet, uppopumput, generaattorit, hitsauskoneet, laserit

Laatu

Teemme työmme ensimmäisellä kerralla oikein. EKT infralla on toiminta- ja laatujärjestelmä, joka kattaa yrityksen sisäisen ja projektin aikaisen toiminnan. Laatujärjestelmä on sertifioitu RALA:n toimesta ja sitä päivitetään jatkuvasti seuraten muuttuvia vaatimuksia. Lisäksi yritykseltä löytyy RALA-pätevyys, josta ilmenevät mm. pääreferenssimme, talous- ja henkilötiedot. Projektin päätyttyä tilaajalle luovutetaan laatukansio. Laatukansiossa esitetään mm. käytetyt rakennusmateriaalit ja laaturaportit.

 

RALA-pätevyys kattaa seuraavat toimialat:
 • Betoniverhous- ja kiveystyöt 6.5
 • Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys 7.1
 • Maarakentamisen alue- ja pihatyöt 7.4
 • Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät 10.1a
 • Alueen kesä- ja/tai talvihoito 12.1

 

RALA-sertifikaatti kattaa seuraavat toimialat:
 • Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot 18.3a
 • Pääurakointi; tiet ja kadut 18.6a

 

RALA-pätevyys ja -sertifikaatti

Turvallisuus

Meille tärkein asia on turvallisuus. Tarkoitus on, että jokainen työntekijä on töistä palatessaan terve. Yrityksessä turvallisuusasioita käsitellään lakisääteisen työsuojelutoimikunnan kokoontumisten lisäksi viikottaisilla MVR-mittauksilla, tapaturma- ja vaaratilanneraportoinnilla sekä tapaturmataajuuden seurannalla. Yksi yrityksen toimihenkilöistä on palkittu vuosina 2013 ja 2014 AVI:n työmaakohtaisessa työturvallisuuskilpailussa, jossa vertailuperusteena käytettiin aluehallintoviraston tarkastajan suorittaman MVR-mittauksen tulosta.

Ympäristö

Toimimme ympäristöystävällisesti luontoa säästäen. Projektin alussa laadimme projektikohtaisen ympäristösuunnitelman, jossa käydään läpi ympäristöriskit ja niihin varautuminen. Ylijäämämaat sekä jätteet toimitetaan aina asianmukaisille ja hyväksytyille loppusijoituspaikoille. Pyrimme edistämään uusiomateriaalien, esimerkiksi betonimurskeen, käyttöä maanrakennuksessa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tilaajaosapuolen kanssa.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö